Biologisch vlees


Biologisch vlees eten is bewust kiezen voor verantwoord en lekker eten. De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Je herkent biologisch vlees aan het EKO-keurmerk. Ieder facet in de biologische keten, van boer tot bord, wordt streng gecontroleerd door onafhankelijke organisaties (waaronder Skal). Dat geeft biologisch vlees een veilig gevoel! Maar biologisch vlees is natuurlijk niet alleen veilig maar ook erg lekker.

Biologisch vlees, lekker vlees

Doordat biologische dieren in alle rust en ruimte hebben mogen opgroeien, heeft biologisch vlees een stevige structuur en ouderwets lekkere smaak.

Een ander voordeel van biologisch vlees is dat het tijdens het bakken of braden minder vocht verliest. Hierdoor ligt het vlees niet te spetteren in de pan en houdt u uiteindelijk een groter stuk vlees op uw bord.

Topkoks koken het meest met biologisch vlees, zo blijkt uit een onderzoek van het Vara-radioprogramma Vroege Vogels. Smaak is de voornaamste reden. De meeste chef-koks vinden dat biologische producten zoals vlees en groente een betere smaak hebben en van hogere kwaliteit zijn dan niet-biologische producten.

Gezond

Engels onderzoek wijst uit dat biologische voeding positieve effecten heeft op de gezondheid. Dit komt doordat er geen bestrijdingsmiddelen, kunstmest, of gentechnologie worden gebruikt. Bovendien wordt er preventief geen antibiotica gebruikt bij de dieren. Dat gezondheidsaspect  is, naast smaak, een van de belangrijkste redenen waarom consumenten graag biologisch eten.

Bestrijdingsmiddelen

Biologische boeren maken nagenoeg geen gebruik van allerlei chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De weidegronden waar het biologische vee op graast en de akkers waar het voer voor de dieren verbouwd wordt, zijn dus ‘puur natuur’. Maar hoe houd je dan ziektes en plagen weg? Biologische boeren maken daarvoor gebruik van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten en schimmels. Omdat de dieren dus onbespoten voer krijgen, bevat biologisch vlees geen resten van bestrijdingsmiddelen en dat is beter voor de gezondheid. Onkruid wordt niet bespoten maar gewoon gewied. Dat draagt ook nog eens bij aan een betere bodemkwaliteit en aan een grotere biodiversiteit op en rond de biologische boerderijen.

Diergeneesmiddelen

Biologische boeren mogen antibiotica niet preventief gebruiken. Ook niet om de groei van de dieren te bevorderen. Als een dier toch geneesmiddelen toegediend moet krijgen, dan wordt de dubbele wettelijk voorgeschreven wachttijd in acht genomen. Dit garandeert dat er geen residuen in het biologische vlees achterblijven. Biologisch vee mag maximaal twee keer met antibiotica behandeld worden. Bij meer behandelingen mag het vlees niet meer als biologisch vlees verkocht worden.

Gentechnologie

Gentechnologie is niet toegestaan in de biologische landbouw en veeteelt. Dat past niet bij het natuurlijke karakter van deze vorm van landbouw en veeteelt. Biologisch vlees staat voor veilig vlees dat afkomstig is van dierenrassen die met zorg en op natuurlijke wijze zijn veredeld.

Diervriendelijk

Biologische dieren hebben meer ruimte tot hun beschikking, mogen in alle rust opgroeien en krijgen de kans om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Zo mag een varken zijn krulstaart houden, kunnen koeien naar buiten wanneer zij willen en houden kippen hun snavel. De Dierenbescherming beloont biologisch vlees dan ook met drie sterren. Biologische slagerij Gerrit Takke verkoopt alleen biologisch en dus diervriendelijk geproduceerd vlees.

Varkens

Varkens zijn sociale dieren die ruimte nodig hebben. De varkens die Biologische slagerij Gerrit Takke gebruikt voor haar biologische vlees, hebben volop de ruimte gehad. Ze hebben hun staart mogen behouden en de tanden worden niet afgeslepen. Dat is ook helemaal niet nodig, want biologische varkens hebben geen last van verveling. Ze kunnen immers naar buiten wanneer ze willen. Biologische varkens hebben in Nederland een uitloopmogelijkheid naar buiten en in de hokken ligt biologisch stro. Bovendien hebben alle stallen ramen zodat de dieren een natuurlijk dag- en nachtritme kunnen hebben. Ook het voer is biologisch.

Runderen

Biologische koeien horen in de wei. Om het verteringsproces op gang te houden, krijgen ze voldoende ruwvoer te eten. In de winter verblijven de koeien in stallen waar ze veel stro en lig- en loopruimte hebben. Deze stallen staan in open verbinding met de buitenlucht. Hun voer bestaat onder andere uit maïs, kuilgras en hooi. Uiteraard van biologische oorsprong.

Lammeren en schapen

Onze biologische lammeren worden pas na 10 tot 14 maanden geslacht. Ze hebben al die tijd in de wei kunnen doorbrengen. Biologische schapen worden niet kunstmatig geïnsemineerd en krijgen geen hormonen toegediend. Hierdoor lammeren ze maar 1 keer per jaar. De winter brengen de schapen door in de stal waar ze voldoende ruimte en stro hebben om op te liggen.

Kippen

Kippen nemen graag een stofbad. Biologische kippen kunnen dan ook lekker naar buiten om een stofbad te nemen. Ook hebben zij altijd een haan in de buurt die zorgt voor rust onder de kippen. Biologische kippen hebben een royaal aantal vierkante meters met stro of houtkrullen tot hun beschikking. Doordat de biologische kippen zich niet hoeven te vervelen, wordt de snavel niet gekapt. Biologische kippen leven eens zo lang als gewone kippen waardoor het vlees een stevige bite heeft. 

Milieuvriendelijk

Biologische boeren maken nagenoeg geen gebruik van chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daardoor is de biologische landbouw minder belastend voor het milieu.

Natuurlijke kringloop

Biologische landbouw veroorzaakt geen schadelijk mestoverschot. Biologische boeren gebruiken deze belangrijke meststof op hun akkergronden voor de productie van voer of ze verkopen het aan een collega-boer. Veel biologische boeren werken namelijk samen met biologische akkerbouwers en maken afspraken over onderlinge levering van bijvoorbeeld voer, stro en mest. De natuurlijke mest wordt beter vastgehouden in de grond dan kunstmest en spoelt daardoor minder snel weg als het regent. Hierdoor hebben de sloten in de buurt van biologische boerderijen nauwelijks last van verzuring en vermesting.

Betere biodiversiteit

Doordat biologische boeren geen kunstmest of chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken, is de bodem gezond. Dit is goed voor het bodemleven, maar uiteindelijk natuurlijk ook weer voor vogels en andere plantsoorten die in en om de akkers groeien. In de buurt van biologische boerderijen is dan ook vaak een grotere verscheidenheid aan planten, dieren, vogels en insecten te vinden.

Verpakkingen

Biologische slagerij Gerrit Takke maakt zoveel mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare verpakkingen. Zo zijn onze papieren verpakkingen van ongebleekt papier en onze schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar.

Gegarandeerd biologisch


De kwaliteit en herkomst van biologisch vlees wordt continu bewaakt. Deze controles worden uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Skal.

De controleurs van Skal controleren onaangekondigd op biologische bedrijven. Zij kunnen monsters nemen van bijvoorbeeld het veevoer of kijken of gegevens over de aan- en verkoop van vee volgens de richtlijnen worden bijgehouden evenals de aankoop van voer en het gebruik van medicijnen. Op Europees niveau wordt sinds 2010 een nieuw logo gehanteerd voor de herkenning en bescherming van biologische producten. Voor meer informatie over dit logo, klikt u hier.

Biologische links

Hier onder vindt u een aantal handige websites van bedrijven en organisaties die zich bezig houden met biologisch of waar u meer informatie kunt vinden over biologisch.

www.skal.nl
SKAL is de organisatie die toezicht houdt op biologische landbouw en voeding.

www.eko-keurmerk.nl
Biologische producten herkent u aan het EKO keurmerk.

ec.europa.eu/agriculture/organic/home_nl Alles over het nieuwe EU-logo voor biologisch.

www.bionext.nl
Biologica is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

www.kemperkip.nl
Onze kip is afkomstig van Kemper Kip.
www.lekkernaardeboer.nl
Initiatief van Biologica om consumenten kennis te laten maken met biologische boeren.

www.proefdeaandacht.nl
Informatieve site met biologische recepten en wetenswaardigheden.

www.biodiversiteit.com
Informatieve site met uitleg over biodiversiteit.

www.dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming zet zich in voor dierwelzijn in Nederland en is een groot voorstander van biologisch.

www.dierenwelzijnsweb.nl
Alles over dierenwelzijn. 

Blader door
heerlijke recepten

Lees meer >>

Spaarkaart

Spaar mee voor leuke artikelen