De antwoorden op al uw vragen

Klik op de vraag voor het antwoord.

Is biologisch duurzaam?

Biologisch streeft er naar om de top van de duurzaamheidpiramide te zijn. Dus niet alleen de meest diervriendelijke, maar met evenveel aandacht voor onderwerpen als milieu, de mens en het dier.

Wordt er antibiotica gebruikt in de biologische veehouderij?

Biologische boeren zijn zeer terughoudend in het gebruik van diergeneesmiddelen zoals antibiotica. Zo mag antibiotica in de biologische veeteelt niet preventief worden gebruikt of om de groei van de dieren te bevorderen. Als een dier toch geneesmiddelen toegediend moet krijgen, wachten biologische boeren langer dan andere boeren met het melken of slachten van het vee. Hierdoor zal een groter deel van het geneesmiddel uit het dier verdwenen zijn en niet in de voeding terecht komen. Biologisch vee mag maximaal twee behandelingen met antibiotica krijgen. Bij meer behandelingen mag het vlees niet meer als biologisch vlees verkocht worden.

Hoe diervriendelijk is bio?

De biologische landbouw is door dierenorganisaties erkend als de meest diervriendelijke vorm van landbouw. Dit uit zich onder andere in meer leefruimte en minder ingrepen in het dier. Het is niet voor niets zo dat de Dierenbescherming biologisch als de meest diervriendelijke dierhouderijvorm ziet.

Hoe weet ik zeker dat wat ik koop ook echt biologisch is?

In Nederland controleert de organisatie Skal of producten echt biologisch zijn. Producten die biologisch zijn, krijgen het EKO-keurmerk. Om te controleren of de producenten zich aan de regels hebben gehouden, brengen de inspecteurs controlebezoeken aan boeren en producenten, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Ook het papierwerk wordt grondig nagepluisd. Als u het EKO-Keurmerk op een product ziet staan, kunt u er dus echt op vertrouwen dat het biologisch is.

Is biologisch beter voor kinderen?

Biologische producten zijn vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen, die een schadelijk effect kunnen hebben op o.a. de hersenontwikkeling van kinderen.

Wat is het verschil tussen scharrel en biologisch?

Biologisch is diervriendelijker
• Biologische varkens, kippen en koeien hebben veel meer ruimte en kunnen altijd naar buiten
• Biologische varkens mogen hun krulstaart houden
• Biologische biggetjes blijven langer bij de zeug
• De dieren groeien in hun eigen tempo op 

Het is niet voor niets dat de Dierenbescherming de biologische veehouderij ziet als de meest diervriendelijke manier. 

Biologisch is breder
De biologische landbouw en veeteelt heeft de ambitie de meest duurzame vorm te zijn. Biologische dieren krijgen biologisch voer te eten  Dit is onbespoten en er is bij de productie geen gebruik gemaakt van kunstmest. Biologische dieren krijgen nooit preventief medicijnen (zoals antibiotica) toegediend. En dat is ook niet nodig, want alles is er op gericht de natuurlijke weerstand van de dieren te maximalieren. Alleen als het echt nodig is krijgen de dieren medicijnen toegediend. Biologische boeren wachten na het toedienen van medicijnen eens zolang als andere boeren voordat de dieren gemolken of geslacht worden. Daarnaast is biologisch gegarandeerd GMO-vrij.

Bovendien
• Is biologische land- een veeteelt beter voor de biodiversiteit op en rond de boerderij. 
• Zijn veel biologische boeren actief als zorg- of kampeerboerderij.
• Zijn alle normen en regels van de biologische landbouw en veeteelt wettelijk vastgelegd en gecontroleerd door een door de overheid ingestelde onafhankelijke organisatie Skal. Het overtreden van de regels is een strafbaar feit. 

Waarom is biologische voeding duurder?

Biologische landbouw en veehouderij is arbeidsintensiever, de dieren krijgen meer tijd om op te groeien en het voer dat de dieren krijgen is duurder dan in de gangbare veeteelt. Daarnaast hebben dieren die opgroeien volgens de biologische manier meer ruimte in de stal en kunnen zij buiten grazen en wroeten. Ook laat de natuur soms meer z'n grillige invloed gelden.  

Blader door
heerlijke recepten

Lees meer >>

Spaarkaart

Spaar mee voor leuke artikelen